Utredningar och statistik om den grå ekonomin

Enheten för utredning av grå ekonomi har till uppgift att främja bekämpning av grå ekonomi genom att producera och förmedla information om grå ekonomi och om bekämpning av den.

I början av 2011 grundades inom Skatteförvaltningen Enheten för utredning av grå ekonomi, vars verksamhet regleras av lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010). Uppgiften för utredningsenheten är att främja och stödja bekämpningen av den grå ekonomin genom att producera och sprida information om grå ekonomi och bekämpningen av den. Enheten utarbetar olika slags utredningar och undersökningar, ger utlåtanden på begäran samt publicerar artiklar om grå ekonomi och bekämpningen av den.

Andra publikationer om grå ekonomi