Tabell för kontroll av bilskatt

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Tabell för kontroll av bilskatt
Registeransvarig

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT

Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000

Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Verkställande av bilbeskattning

1. Administration av kontrolluppgifter i anslutning till bilskattekontroll (tillfällig skattefri användning)

2. Registrering av bilskattetips (anvisning dnr 148/03.03/2013  28.11.2013)

3. Lista över av bilbeskattningen beviljade tillstånd/beslut i anslutning till tillfällig skattefri användning

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS

Förteckning över informationskällor

UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT

Förteckning över uppgifter som lämnas ut

GRUPPER SOM REGISTRERAS

Personkunder
UPPGIFTSGRUPPER

1. Anmälningsbestämmelser gällande händelser, fordon, den som använder fordonet och dess ägare samt uppgifter om åtgärder.

2. Bilskattetips gällande fordonet samt uppgifter om den som använder fordonet och dess ägare.

3. Beslut om boningsort och tillstånd 
Individualiseringsuppgifter om den sökande och uppgifter om fordonet gällande beslut om förlängning av tillfällig skattefri användning samt uppgifter om beslut. 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken