Tabell för anstånd med betalning i anslutning till bilbeskattning och punktbeskattning

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Tabell för anstånd med betalning i anslutning till bilbeskattning och punktbeskattning 
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325
00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Uppföljning av beslut om anstånd med betalning

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över information som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS

Personkunder

UPPGIFTSGRUPPER

Individualiserings- och kontaktuppgifter om kunden samt uppgifter om anstånd med betalning.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken