System för säkerheter

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER System för säkerheter
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325
00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Förvaltning av säkerheter i enskilda säkerheter i punktbeskattningen samt vid behov individualisering i fråga om vissa beskattningsåtgärder.

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över information som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS

Personkunder

UPPGIFTSGRUPPER

Namn, personbeteckning, e-postadress, telefonnummer och adress på den som ställer säkerheten och uppgift om den säkerhet som ställts (beloppet av säkerheten, dess natur och uppgift om den som eventuellt har beviljat säkerheten).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken