Skatterevisionens uppgifter

REGISTERBESKRIVNING enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER

Beskattningens datasystem

DELREGISTER

Skatterevisionens uppgifter

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Uppföljning av skattekontrollsåtgärder. Att välja ut skatterevisionsobjekt för olika skattekontrollsåtgärder, stöda planeringen av skattekontrollen, stöda valet av ändamålsenliga skattekontrollsåtgärder samt identifiering och analys av skatterisker. Dokumenthantering och skattekontroll inom det internationella informationsutbytet.

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS 

Inga utomstående informationskällor som används regelbundet, men innehåller fallspecifika riskbaserade utomstående massjämförelseuppgifter.

UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT

Inga regelbundna utlämningar

GRUPPER SOM REGISTRERAS

Kunder till vilka en skattekontrollsåtgärd eventuellt riktas eller har riktats. Kunder vars uppgifter har ombetts via handräckning samt dessa kunders intressentgrupper

UPPGIFTER SOM REGISTRERAS

 

Kundens identifieringsuppgifter

Olika jämförelseuppgifter

Uppgifter om genomförda skattekontrollsåtgärder

Observationer i skatterevisioner

Resultaten av skattekontrollsåtgärder

Behandlingsuppgifter inom internationellt administrativt samarbete

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken