Skattenummerregister för byggbranschen

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § i personuppgiftlagen (523/1999)

REGISTER Skattenummerregister för byggbranschen
REGISTERANSVARIG

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001

Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Övervakning av riktigheten av personkort hos personer som är verksamma inom byggbranschen samt övervakning av arbetsgivarens och arbetstagarens förpliktelser i samband med beskattningen.
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över uppgifter som lämnats ut
GRUPPER AV REGISTRERADE Personer som arbetar inom byggbranschen
UPPGIFTSGRUPPER

Namn

Finländsk personbeteckning

Skattenummer

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken