Skatteförvaltningens kontaktdatabas

REGISTERBESKRIVNING enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER

Beskattningens datasystem

DELREGISTER

Skatteförvaltningens kontaktdatabas

REGISTERANSVARIG

Skatteförvaltningen
PB 325
00052 SKATT

telefonväxel 029 512 001

Besöksadress:
Registratorskontoret
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅLET FÖR BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA

Uppgifterna om kontakter registreras för verkställandet av beskattningen, för kundbetjäningen, för säkerställandet av servicehändelserna samt för att utveckla kundhandledningen och rådgivningen.

GRUPPER SOM REGISTRERAS OCH REGISTRETS DATAINNEHÅLL

DE SOM REGISTRERAS

Skatteförvaltningens kunder

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS

Registerinnehållet samlas upp via datasystemet, telefonsystemet, av handläggarna och av kunden själv.

UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT

Uppgifter lämnas inte i regel ut till parter utanför Skatteförvaltningen.

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS

 • telefonnumret som kunden ringer från
 • telefonnumret till vilket man ringer då man kontaktar kunden
 • namn och nummer för svarsgruppen till vilken kunden ringer
 • tidpunkten för kontakten
 • kontaktkanalen
 • handläggarens uppgifter
 • individualiseringsuppgifter om kunden
  • kundens namn
  • Personbeteckning
  • FO-nummer
 • namn och personbeteckning/FO-nummer för fullmaktsinnehavaren / den som tar kontakt
 • kundens kontaktuppgifter
  • telefonnummer
  • e-postadress
 • parten som tar kontakt är en representant för en bokföringsbyrå
 • förhandssamtal som gäller tidsbokningsbesök har ringts
 • ämnet för / orsaken till kontakten
 • svaret/handledningen som getts till kunden
 • svaret som fåtts av kunden

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken