Renbeskattningens databas

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Renbeskattningens databas
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Verkställande av beskattningen av renskötsel
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Uppgifter om renhushållning enligt 15 § lagen om beskattningsförfarande från renbeteslagets renvärd
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Uppgifter lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.
GRUPPER SOM REGISTRERAS Renägarna
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS Renägarnas individualiseringsuppgifter

Renbeteslagets individualiseringsuppgifter

Belopp som renbeteslaget lämnat skatteårsvis samt antalet renar

Uppgifterna om renhushållets kapitalinkomst

Uppgifterna om renhushållets förvärvsinkomst

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken