Registret över försäkringsförmåner som deklarerats för arvs- och gåvobeskattningen

REGISTERBESKRIVNING enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER

Beskattningens datasystem

DELREGISTER Registret över försäkringsförmåner som deklarerats för arvs- och gåvobeskattningen

REGISTERANSVARIG

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 000

Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Verkställande av arvs- och gåvobeskattningen

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS

Försäkringsprestationer från försäkringsbolagen som tas i beaktande vid arvs- och gåvobeskattningen (28 a § i lagen om skatt på arv och gåva)

UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Uppgifter lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen.

GRUPPER SOM REGISTRERAS

Arvlåtare och gåvogivare, arv- och gåvotagare

UPPGIFTER SOM REGISTRERAS

Försäkringstagarens identifieringsuppgifter

Förmånstagarens identifieringsuppgifter

Försäkringsuppgifterna

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken