Registret över aktielägenheter

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Registret över aktielägenheter
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Verkställande av inkomstbeskattningen, arvsbeskattningen och överlåtelsebeskattningen
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över uppgifter som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS Ägarna av lägenheter i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS Individualiseringsuppgifter om lägenhetens ägare

Individualiseringsuppgifter om bostadsaktiebolaget

Individualiseringsuppgifter om lägenheten

Våningsyta och övriga egenskaper om lägenheten

Uppgifter om överlåtelse och bruk av lägenheten

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken