Registerbeskrivningar - vad är det?

Med hjälp av registerbeskrivningarna har du tillgång till information om Skatteförvaltningens personregister. I registerbeskrivningarna finns uppgifter om hurdana personregister Skatteförvaltningen upprätthåller, vilka uppgifter som registreras i dessa register, varifrån de registrerade uppgifterna fås samt till vilka ändamål och till vilka mottagare man lämnar uppgifter ur registren.

De registerbeskrivningar som presenteras på dessa sidor hör samman med de uppgifter som Skatteförvaltningen registrerat över sina personkunder och de har upprättats till följd av bestämmelserna i personuppgiftslagen (523/1999).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken