Register över ärenden om återbäring av bilskatt gällande invalider, Bilskattelagen 51 §

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Register över ärenden om återbäring av bilskatt gällande invalider, Bilskattelagen 51 §

Registeransvarig

 

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT

Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000

Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Verkställande av bilbeskattning

Personregister i anslutning till ansökan om återbäring av bilskatt gällande invalider baserad på 51 § i bilskattelagen.

 

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT
GRUPPER SOM REGISTRERAS Personkunder som ansöker om återbäring av bilskatt med stöd av 51 § i bilskattelagen
UPPGIFTSGRUPPER Individualiseringsuppgifter om personer som ansöker om återbäring av bilskatt och uppgifter om invaliditetsgradens procent, uppgifter om fordonet och bilskattens belopp samt uppgifter om behandlingen av ansökan.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken