Proteus, system för ekonomiförvaltning

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Proteus, system för ekonomiförvaltning
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325
00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Proteus svarar för inköps- och försäljningsreskontra, bokföringen av anläggningstillgångar och huvudbokföringen.

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över information som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS

Personkunder

UPPGIFTSGRUPPER
  • I systemet för ekonomiförvaltning ingår ett leverantörs- och kundregister där det finns en förteckning över fysiska och juridiska personer som är antingen kunder eller leverantörer. Uppgifterna består av individualiserings- och kontaktuppgifter.
  • I systemet för ekonomiförvaltning har personalen beviljats åtkomsträttigheter personvis.
  • I en del av förklaringarna till verifikaten står den person/de personer som betalningen gäller.
  • I specifikationen till balansräkningen finns en förteckning personvis över fordringar och skulder.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken