Offentligt skattenummerregister för byggbranschen

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § i personuppgiftlagen (523/1999)

REGISTER

Offentligt skattenummerregister för byggbranschen

REGISTERANSVARIG

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001

Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Övervakning av riktigheten av personkort hos personer som är verksamma inom byggbranschen samt övervakning av arbetsgivarens och arbetstagarens förpliktelser i samband med beskattningen

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS

Förteckning över informationskällor

UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT

Förteckning över uppgifter som lämnats ut

GRUPPER AV REGISTRERADE

Personer som arbetar inom byggbranschen

UPPGIFTSGRUPPER

Namn

Skattenummer

Man kan med hjälp av personens namn och skattenummer kontrollera, om personen och skattenumret har införts i skattenummerregistret fört byggbranschen

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken