Offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter; per skatteår

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter; per skatteår
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Offentlighet enligt 6 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över uppgifter som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS Fastighetsskattskyldiga personkunder i kommunen
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS
  • Fastighetsbeteckning
  • Outbrutet område
  • Arrendeområdet
  • Den kalkylerade fastighetsskatten
  • Den fastighetsskattskyldiges namn
Förteckningen över offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter blir offentlig när fastighetsbeskattningen har slutförts. Förteckningen läggs fram för påseende hos skattebyrån. Uppgifter lämnas ut enligt förutsättningarna i 16 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken