Offentliga beskattningsuppgifter / personkunder; per skatteår

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Offentliga beskattningsuppgifter / personkunder; per skatteår
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Offentlighet enligt 5 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över uppgifter som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS Personkunderna
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS Landskap

Den skattskyldiges namn och födelseår

Vid statsbeskattningen: den beskattningsbara

  • förvärvsinkomsten
  • kapitalinkomsten

Inkomstskatt

den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen

Kommunalskatt

Det sammanlagda beloppet skatter och avgifter

Det sammanlagda beloppet förskott

Skatteåterbäring

Kvarskattebelopp

Förteckningen över offentliga beskattningsuppgifter blir offentlig och läggs fram till påseende i skattebyrån årligen sedan beskattningen blivit färdig senast den 1 november. Förteckningens uppgifter lämnas ut enligt förutsättningarna i 16 §  lagen 621/1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken