Medieuppföljningstabell

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
Vääksyvägen 4, 00531 Helsingfors
PB 325, 00510 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
REGISTRETS NAMN Medieuppföljningstabell
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Registrering och uppföljning av kontakter från massmedier i syfte att förbättra servicen till journalister
DATAINNEHÅLL
  • tidpunkt då journalisten kontaktade Skatteförvaltningen
  • journalistens namn
  • medium
  • fråga/frågor
  • namnet på den person inom Skatteförvaltningen som svarat eller intervjuats
  • den person inom Skatteförvaltningen som tagit emot kontakten
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Skatteförvaltningens kommunikationsansvariga som tar emot kontakter från medier
DATA SOM I REGEL UTLÄMNAS OCH ÖVERFÖRS TILL LÄNDER UTANFÖR EU OCH EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET Registret är avsett för internt bruk inom Skatteförvaltningen och uppgifter lämnas inte ut till utomstående
DATASKYDDSPRINCIPER Registret drivs på en intern skiva i Skatteförvaltningens datanät och endast anställda har behörigheten att använda det

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken