Kunduppgifter

REGISTERBESKRIVNING enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER

Beskattningens datasystem

DELREGISTER Kunduppgifter

REGISTERANSVARIG

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Upprätthållandet av kundens basuppgifter för verkställande av beskattning

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS

Förteckning över informationskällor

UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT

Förteckning över uppgifter som lämnas ut

GRUPPER SOM REGISTRERAS

Personkunder

UPPGIFTER SOM REGISTRERAS

Basuppgifter om kunden

 • Namn
 •  Identifikationsuppgifter
 • Uppgifter om språk
 • Adress och övriga kontaktuppgifter
 • Uppgifter om intressebevakning
 • Information om begränsningar som gäller utlämnande av kundens kontaktuppgifter (s.k. spärrmarkering) 
 • Uppgifter om familjeförhållanden
 • Uppgifter om invalidavdrag
 • Kundens trossamfund eller civilregister
 • Bankförbindelseuppgifter
 • Utländsk persons medborgarskap
 • Uppgifter om kundens kommun
 • Uppgifter om dödsdatum
 • Uppgifter om kundens bransch, räkenskapsperiod samt verksamhets natur
 • Uppgifter om mervärdesskattskyldighet
 • Uppgifter om förskottsuppbördsregistrering
 • Roll som arbetsgivare eller annan utbetalare av prestationer
 • Roll som företagets ansvarsperson
 • Uppgifter om apoteksskattskyldighet
 • Uppgifter om sammanslutningens delägarskap
 • Uppgifter om utländsk kunds fasta driftställe
 • Uppgifter om automatbeställning av skatteskuldsintyg
 • Uppgifter om informationen om skatternas betalningsläge som skickas per post

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken