Kundregister för bil- och punktbeskattningen

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Kundregister för bil- och punktbeskattningen
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325
00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Upprätthållande av basuppgifter om kunden för verkställande av bil- och punktbeskattningen.

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över information som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS

Personkunder

UPPGIFTSGRUPPER

Basuppgifter om kunden

  • Namn- och adressuppgifter
  • Personbeteckning och FO-nummer (FO-nummer för fysisk person)

Dessutom kundspecifika tillståndsuppgifter i förtullnings- och beskattningssystem.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken