Indrivningsdatabasen

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Indrivningsdatabasen
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Indrivning av skatter
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över uppgifter som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS

Personer som har skatteskulder.

Personer som är delaktiga i ett brottmål som ansluter sig till skattetagaren eller i en annan rättegång.

UPPGIFTER SOM REGISTRERAS

Kundens identifieringsuppgifter

Uppgifter om fordran

Uppgifter om indrivningsåtgärden

Uppgifter om domslut

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken