Fastighetsdatabasen

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Fastighetsdatabasen
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Verkställande av fastighetsbeskattningen och dess ändringsbeskattning samt uppdatering av fastighetsuppgifter för verkställande av inkomstbeskattningen

Behandling av respons

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över uppgifter som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS Fastighetsägarna
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS

Individualiseringsuppgifter om fastigheten och hyresrätten

Uppgifter om fastighetens och hyresrättens ägare och innehavare

Uppgifter om överlåtelse av fastighet och hyresrätt

Arealerna av markanvändningsslagen, byggnadsyta och övriga egenskaper

Skattemässiga prisuppgifter i samband med marken och byggnaderna

Individualiseringsuppgifter om byggnaden och konstruktionen

Uppgifter om byggnadens ägare och innehavare

Beskattningsvärdet på marken och byggnaden samt fastighetsskatten enligt kundens andel

Uppgifter om fastighetsbeteckningsändringar

Individualiserings- och behandlingsuppgifter om ändringsfall

Uppgifter om de fastigheter och byggnader som hör ihop med ändringsfallet

Uppgifter om sammanslutning och sammanslutningsdelägare som gäller det aktuella ändringsfallet

Beslutsuppgifter om ändringsfallet

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken