Elektroniskt system för anmälan om ibruktagande av fordon

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Elektroniskt system för anmälan om ibruktagande av fordon
REGISTERANSVARIG

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT

Liksomfattande telefonväxel:
029 512 000

Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER    

Verkställande av bilbeskattning

Anmälan om ibruktagande av fordon gällande fordon som är avsett att registreras i Finland och användas skattefritt i vägtrafik

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över uppgifter som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS Personkunder
Fordon som registrerats i Finland och som används skattefritt i vägtrafik
UPPGIFTSGRUPPER Uppgifter om anmälan om ibruktagande av fordon och anmälan om temporär skattefri användning av fordon:  Individualiseringsuppgifter om deklaranten och uppgifter om fordonet.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken