Dynasty-ärendehantering (ärenderegister)

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Dynasty-ärendehantering (ärenderegister)
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325
00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Verkställande av bilbeskattning och punktbeskattning

Registrering av inledda ärenden och därtill anslutna åtgärder och beslut samt styrning av arkivbildning.

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över information som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS Personkunder
UPPGIFTSGRUPPER

Uppgifter som ska antecknas i kundregistret:

  1. den som inlett ärendet, datum för dokumentets inkommande eller datum för upprättande av dokumentet samt typ av ärende;
  2. tillfälliga åtgärder som vidtagits, såsom leveranser samt begäran om utredning och utlåtande och dokument gällande dessa;
  3. de slutliga åtgärderna i ärendet och dokument gällande dem.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken