Databasuppgifter som samlats i SAS-data ur systemet samt ur Trafis databas

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Databasuppgifter som samlats i SAS-data ur systemet samt ur Trafis databas
Registeransvarig

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT

Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000

Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Verkställande av bilbeskattning och övervakningen av riktigheten.

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS

Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över uppgifter som lämnas ut 
GRUPPER SOM REGISTRERAS     Personkunder
UPPGIFTSGRUPPER

Bilskattebeslut, uppgifter om fordon och kunder i bilskattesystemet.

Uppgifter i Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) system om ägare och innehavare gällande fordon som registrerats för första gången.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken