Databas för Särskild ordning för moms

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Databas för Särskild ordning för moms
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Upprätthållande av Särskild ordning för moms

Verkställande av momsbeskattning

(Rådets direktiv 2006/112/EG och 2008/8/EG samt mervärdesskattelagen)

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Skatteförvaltningarna i EU-medlemsländer
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Skatteförvaltningarna i EU-medlemsländer

GRUPPER SOM REGISTRERAS

De som registrerat sig i Särskild ordning för moms

UPPGIFTER SOM REGISTRERAS

Individualiserings- och kontaktuppgifter för de som registrerat sig i Särskild ordning för moms samt uppgifter om verksamhet i övriga EU-länder.

Momsdeklarationer, deras behandlingsuppgifter samt besluts-, betalnings- och återbäringsuppgifter.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken