Blankett för utredning av stadigvarande boningsort/rätt till temporär skattefri användning av fordon

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Blankett för utredning av stadigvarande boningsort/rätt till temporär skattefri användning av fordon
Registeransvarig

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Verkställande av bilbeskattning

1. Intyg som getts i en kontrollsituation i anslutning till kontroll av bilskatt/föreskrift om anmälan till bilbeskattning (tillfällig skattefri användning). Tullen utför trafikövervakning på basis av 80 § i bilskattelagen på bl.a. i utlandet registrerade fordon eller andra sådana fordon som omfattas av bilskattelagen, för vilka bilskatt inte har betalats.

2. Insamling av uppgifter om fall, där man ingripit i rätten till temporär skattefri användning av fordon.

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS  Förteckning över informationskällor

UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT

Förteckning över uppgifter som lämnas ut
GRUPPER SOM     
REGISTRERAS
Personkunder
UPPGIFTSGRUPPER

På verksamhetsstället för bilbeskattningen registreras följande uppgifter från blanketten till tabellen för kontroll av bilskatt 

1) när har fordonet påträffats i trafiken, 
2) fordonets registreringstecken och nationalitetsbeteckning, 
3) användaren av fordonet, 
4) datum då fordonet började användas i Finland, 
5) fordonets ägare, 
6) åtgärder som förordnats i en kontrollsituation

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken