Bilskattesystemet

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Bilskattesystemet
REGISTERANSVARIG

Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000

Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Verkställande av bilbeskattning

Behandling av uppgifter i anslutning till beskattningen av fordonet eller temporär skattefri användning av det eller något annat tillstånds- eller anmälningsärende enligt bilskattelagen.

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL Förteckning över informationskällor
ANVÄNDS UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över uppgifter som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS Personkunder
UPPGIFTSGRUPPER Individualiseringsuppgifter om personkunderna, deras e-postadress och kontonummer.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken