Betalningsrörelsens databas

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Betalningsrörelsens databas
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Mottagning och behandling av personkundernas inbetalningar

Behandling och utbetalning av personkundernas skatteåterbäringar

INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över uppgifter som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS Inbetalarna och skatteåterbäringarnas mottagare
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS Om inbetalningarna registreras
  • kundens uppgifter
  • beloppet, hänvisningen och meddelandena
  • allokering och bruk av inbetalningen

Om skatteåterbäringarna registreras

  • mottagarens uppgifter
  • återbäringens uppgifter
  • uppgifterna om bruk av återbäringen

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken