Betalningsövervakning och betalningsrörelse

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Uppgifterna om betalningsövervakning och betalningsrörelsen
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För arvsskatt, gåvoskatt, inkomstskatt för samfund och skatter på eget initiativ

  • betalningsövervakning,
  • mottagande och hantering av inbetalningar,
  • handläggning och betalning av skatteåterbäringar och
  • indrivning av skatter.
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Förteckning över informationskällor
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Förteckning över uppgifter som lämnas ut
GRUPPER SOM REGISTRERAS

Arvsskattskyldiga, gåvoskattskyldiga och de som är skyldiga att betala skatter på eget initiativ och inkomstskatt för samfund

Mottagare av skatteåterbäring

Personer som har skatteskuld

UPPGIFTER SOM REGISTRERAS

Referensnummer och betalningsövervakningens styruppgifter

Av Skatteförvaltningen debiterade skatter inklusive på dessa påförda dröjsmålspåföljder samt ändringar av dem

Eurobelopp, referensnummer- och meddelandeuppgifter för betalningar

Uppgifter om återbäringar till kunden

Uppgifter om användningen av betalningar och återbäringar som prestationer för skatter

Registreringsuppgifter för skatter, betalningar och återbäringar samt uppgifter om beslut och behandlingen av dem

Brev och beslut som skickats till den skattskyldige om betalning, återbäring och indrivning av skatter samt avsändningsuppgifter för dessa

Uppgifter om fordringar

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken