Anmälan av kontonummer

REGISTERBESKRIVNING i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

REGISTER Beskattningens datasystem
DELREGISTER Kunddatabasen
REGISTERANSVARIG Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontor
Vääksyvägen 4, Helsingfors
ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Uppdatering av bankkontonummer för att kunna verkställa beskattningen
INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS Kunden
UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT Lämnas inte.
GRUPPER SOM REGISTRERAS Personkunder
UPPGIFTER SOM REGISTRERAS

Grunduppgifter om kunden

  • Namn
  • Personbeteckning
  • FO-nummer
  • Bankförbindelse

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken