Uppmaningsbrev om försummelse av skyldigheten att lämna uppgifter och jämföra sjukförsäkringsavgift

Skatteförvaltningens meddelande, 13.3.2019

Under vecka 9 skickade Skatteförvaltningen arbetsgivarna uppmaningsbrev som gällde skyldigheten att lämna uppgifter och jämföra arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Uppmaningsbreven som gäller skatteperioden för februari skickas vecka 12.

I uppmaningsbrevet sägs att Skatteförvaltningen kommer att uppskatta lönerna och påföra skatterna med skatteförhöjning om kunden inte lämnar en enda anmälan om löneuppgifter eller separat anmälan senast på den dag som anges i brevet. Den eventuella uppskattningen och skatteförhöjningen slopas när anmälningarna lämnas in och de kommer från inkomstregistret till Skatteförvaltningens datasystem. Förseningsavgift påförs inte år 2019.

Om du har lämnat en pappersanmälan till inkomstregistret

Inkomstregistret har nu hunnit behandla de anhopade pappersanmälningarna. Skatteförvaltningen beklagar att en del av kunderna har fått ogrundade uppmaningsbrev, även om de har lämnat in anmälan i tid.

Uppgifterna uppdateras vanligtvis i Skatteförvaltningens datasystem och vidare i MinSkatt inom ett par vardagar. Om pappersanmälan har innehållit ett fel, skickar inkomstregistret kunden ett felmeddelande om det. Vänta tills uppgifterna uppdateras i MinSkatt eller att inkomstregistret skickar dig ett brev som gäller din anmälan. Du ska inte lämna in samma anmälan på nytt. Annars registreras uppgifterna i inkomstregistret två gånger.

Du kan också lämna in anmälningarna i inkomstregistrets e-tjänst (inkomstregistret.fi)

Uppgifterna överförs från inkomstregistret till Skatteförvaltningen med en fördröjning

Uppgifterna överförs från inkomstregistret till Skatteförvaltningen och till kundens MinSkatt alltid med en fördröjning. Uppgifterna borde vanligtvis synas den andra vardagen efter att uppgifterna lämnades. Fördröjningen med pappersanmälningar kan vara längre.

Uppgifterna som visas i MinSkatt är ett sammandrag som Skatteförvaltningen har beräknat utifrån anmälningarna som lämnats i inkomstregistret. Förskottsinnehållningspliktiga löner samt arbetsgivarprestationer visas som totalbelopp i MinSkatt från den 7 dagen i den månad som följer på skatteperioden eller följande vardag. Efter det uppdateras ändringarna i inkomstregistret (makuleringar, korrigeringar och nya anmälningar) i MinSkatt inom ett par vardagar.

Läs även: