Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 19 324 miljoner euro i januari-mars 2019

Skatteförvaltningens meddelande, 9.4.2019

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 19 324 miljoner euro i januari-mars 2019. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-mars var sammanlagt 8 552 miljoner euro, som var 7 miljoner (-0,1 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 6 990 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 92 miljoner euro (-1,3 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-mars var sammanlagt 1 992 miljoner euro (+1,2%).

Momsintaget i januari-mars var sammanlagt 5 136 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 2 180 miljoner euro.