Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 13 975 miljoner euro i januari-februari 2019

Skatteförvaltningens meddelande, 12.3.2019

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 13 975 miljoner euro i januari-februari 2019. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-februari var sammanlagt 6 049 miljoner euro, som var 37 miljoner (+0,6 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 4 692 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 50 miljoner euro (-1,1 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-februari var sammanlagt 1 542 miljoner euro (+2,6%).

Momsintaget i januari-februari var sammanlagt 3 619 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 1 677 miljoner euro.