Registreringen av utländska näringsidkare som deklarationsskyldiga ändras 1.5.2019

Skatteförvaltningens meddelande, 17.4.2019

Från och med 1.5.2019 måste en utländsk näringsidkare anmäla sig som momsskyldig för rörelseverksamhet om

  • hen i Finland har köpt exempelvis byggtjänster på vilka omvänd skattskyldighet kan tillämpas
  • hen förutom momsfria gemenskapsinterna försäljningar och förvärv även har gjort importer.

Tidigare räckte det att en utländsk näringsidkare registrerade sig som deklarationsskyldig.

När ska en utländsk näringsidkare registrera sig som deklarationsskyldig?

Om en utländsk näringsidkare inte har registrerat sig i momsregistret för sin verksamhet, ska hen fortfarande registrera sig som deklarationsskyldig om

  • hen bedriver momsfri gemenskapsintern försäljning i Finland
  • hen gör momsfria gemenskapsinterna förvärv i Finland.

En utländsk näringsidkare kan registrera sig som deklarationsskyldig om hen i Finland har ett fast driftställe där det inte bedrivs momspliktig verksamhet. I en sådan situation kan hen i Finland även göra

  • försäljningar på vilka omvänd momsskyldighet ska tillämpas
  • försäljningar där staten är köpare
  • försäljningar som enligt finländsk lagstiftning är momsfria, förutsatt att de inte inverkar på hens rätt att göra momsfria gemenskapsinterna förvärv.

Läs mer

Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland