Personer som flyttat till Finland får hjälp med sina skatteärenden på servicestället International House Helsinki

Skatteförvaltningens meddelande, 3.4.2019

Skatteförvaltningen centraliserar tjänsterna i Nyland till kontoret International House Helsinki för utländska arbetstagare, företagare och studeranden som kommer till Finland samt för företag som anställer och förmedlar utländsk arbetskraft. IHH betjänar dessutom personer som får inkomster från utlandet.

Om du har flyttat till Finland från utlandet får du hjälp från International House Helsinki i följande fall:

  • när du behöver exempelvis skattekort och skattenummer för att du har flyttat till Finland på grund av arbete eller studier

Obs! Grupper på över fem personer som ansöker om skattenummer i Nyland ska boka en tid i Vanda.

  • du har ett företag eller är en enskild näringsidkare och du anställer och förmedlar arbetskraft från utlandet
  • du är asylsökande och behöver ett skattekort eller ett skattenummer
  • du får inkomst från utlandet.

Observera att i Nyland får du dessa tjänster endast från IHH. Tjänsterna är inte tillgängliga på skattebyråerna i Helsingfors (Gloet), Träskända, Lojo, Borgå och Raseborg efter 3.4. I andra skatteärenden kan du besöka vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor.

Du hittar IHH i Sörnäs i Helsingfors

IHH har flyttat till en ny lokal i Sörnäs i Helsingfors. I IHH medverkar utöver Skatteförvaltningen även FPA, Helsingfors stad, Migrationsverket, magistraten i Nyland, Nylands TE-byrå, Helsingforsregionens handelskammare och Pensionsskyddscentralen. När du anländer till IHH hjälper kundrådgivarna dig till rätt serviceställe.

Kontaktuppgifter

IHH

Fågelviksgränden 2, 2 våningen

00530 Helsingfors

Öppet mån–fre kl. 9-16.00

 

Läs mer: www.ihhelsinki.fi/