Importmoms: korrigerade jämförelseuppgifter om förtullningar tillgängliga i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 11.1.2019

Totalbeloppet av tullvärdena enligt skatteperiodens förtullningsbeslut samt de tullar, skatter och övriga avgifter som tullen tar ut finns tillgängliga i MinSkatt i samband med deklaration av importmoms. Totalbeloppet visas som en jämförelseuppgift på kundernas momsdeklarationer. Det förekom problem i överföringen av uppgifter från Tullens datasystem för två förtullningsdatum i november och december. Skatteförvaltningen informerade om detta 21.12. Problemet har nu avhjälpts och uppgifterna överförts till MinSkatt på nytt.

Jämförelseuppgiften för import har därför eventuellt kompletterats för de kunder som haft förtullningar med datumet 15.11 eller 4.12.

Om ett företag eller en bokföringsbyrå har beställt förtullningsuppgifter till sina egna program, och om företaget har haft förtullningar för datumen i fråga, rekommenderar vi att uppgifterna hämtas på nytt.