Kontrollera fastighetsbeskattningsbeslutet

Skatteförvaltningens meddelande, 8.3.2019

Du får ett fastighetsbeskattningsbeslut per post före utgången av mars. Observera att fastighetsbeskattningsbeslutet ännu i år skickas på papper även om du skulle ha tagit i bruk den elektroniska kommunikationen med myndigheterna dvs. Suomi.fi-meddelanden.

Kontrollera uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet och korrigera dem vid behov

Fastighetsbeskattningsbeslutet och de bifogade deklarations- och utredningsdelarna ska kontrolleras. Uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet grundar sig på situationen i början av året (1.1.2019).

Om uppgifterna är korrekta behöver du inte göra något. Om uppgifterna ska kompletteras kan du korrigera dem via webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet senast 25.4.2019.

Observera att fastighetsuppgifterna ännu inte kan korrigeras i e-tjänsten MinSkatt.

Om du korrigerar uppgifterna på papper ska du använda deklarationsdelen i det fastighetsbeskattningsbeslut som du fick per post. Du kan också ladda ned blanketten på skatt.fi

Tidsinställ betalningen i nätbanken eller beställ en e-faktura

Du får giroblanketterna för betalning av fastighetsskatten tillsammans med fastighetsbeskattningsbeslutet. Förfallodagen för den första raten av fastighetsskatten är 3.9.2019 och för den andra raten 15.10.2019. Om skatten är större än 170 euro, betalas den i två rater. Tidsinställ betalningen i nätbanken eller spara giroblanketterna till hösten. Privatpersoner, rörelseidkare och yrkesutövare kan vid behov också beställa en e-faktura för fastighetsskatten.

Observera att förfallodagarna för kvarskatt kan sammanfalla med förfallodagarna för fastighetsskatt

Inkomstbeskattningen för personkunder slutförs i fortsättningen tidigare än förut. När det gäller kvarskatt är förfallodagen för den första raten för de flesta privatpersoner 1.8.2019. Om kvarskatten är 170 euro eller mer delas summan in i två rater. Den andra raten förfaller då till betalning 1.10.2019. Om du behöver betala både kvarskatt och fastighetsskatt kan det hända att du har flera förfallodagar under en kort tid.

Behöver du hjälp?