Kontrollbesök på restaurangföretag i norra Finland har gjorts som myndighetssamarbete

Skatteförvaltningens meddelande, 9.5.2019

Under våren gjorde Skatteförvaltningen i samarbete med andra myndigheter kontrollbesök på företag inom restaurangbranschen i norra Finland. De olika myndigheterna kontrollerade saker som hör till deras respektive ansvarsområde. Syftet med kontrollerna var att hitta de företag som begår fel och att bekämpa grå ekonomi med förebyggande åtgärder.

I Enare, Ivalo och Saariselkä riktade sig skatterevisorernas kontrollbesök till restauranger, barer, nattklubbar och aktörer inom programtjänster. Den myndighetsgemensamma kontrollaktionen genomfördes i samarbete med polisen, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och räddningsverket. Sammanlagt 19 företag kontrollerades i denna aktion.

Skatterevisorerna och alkoholinspektörer från Regionförvaltningsverket gjorde kontrollbesök på utskänkningsrestauranger i trakterna kring skidcentren i Levi, Ylläs, Ruka och Syöte. Sammanlagt 35 företag var föremål för samarbetsaktionen med Regionförvaltningsverket.

De företag som kontrollerades hade i regel skött sina skatteärenden väl. Oklarheter förekom i bland annat löneanmälningarna, kassaberäkningarna och kassarapporterna. Vid kontrollerna konstaterades det också att företagen hade anlitat mindre inhyrd arbetskraft än förmodat.

Myndighetsgemensam kontroll har redan tidigare visat sig fungera bra, och gemensamma kontrollbesök kommer även framöver att genomföras i olika myndighetssammansättningar. Erfarenheten har visat att också företagen är nöjda när de olika myndighetskontrollerna stökas undan på en och samma gång. Det ligger dessutom i de skötsamma företagens intresse att myndigheterna ingriper i ohederlig verksamhet.