Jordbruksidkare och skogsägare – de sista inlämningsdagarna för skattedeklarationen har ändrats

Skatteförvaltningens meddelande, 22.1.2019

Kom-ihåg-lista för jordbruksidkare och skogsägare

Den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen för jordbruksidkare ändras. Även tidsplanen för skattedeklarationen för skogsbruk har ändrats för de skogsägare som inte är momsskyldiga. Skattedeklarationen för både jordbruk och skogsbruk kan nu lämnas i e-tjänsten MinSkatt.

Lämna skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2) senast 2.4.2019

Den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen för jordbruksidkare (blankett 2) har senarelagts. Lämna skattedeklarationen för 2018 senast 2.4.2019.

Jordbrukssammanslutningarna ska lämna uppgifterna på den nya blanketten 2Y (Skattedeklaration för jordbruk –  jordbrukssammanslutning). Uppgifterna kan också lämnas i MinSkatt. Den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen för jordbrukssammanslutningar är 28.2.2019.

Lämna skattedeklarationen för skogsbruk (blankett 2C) senast 28.2.2019

Om du enbart bedriver skogsbruk ska du lämna skattedeklarationen (blankett 2C) för 2018 senast 28.2. Lämna skattedeklarationen för skogsbruk före utgången av februari även om du inte är momsskyldig. Om du dessutom bedriver jordbruk eller näringsverksamhet, ska du lämna alla dina inkomstskattedeklarationer senast 2.4.

Deklarera i MinSkatt redan nu

Du kan redan nu lämna din momsdeklaration i e-tjänsten MinSkatt, liksom även dina skattedeklarationer för jord- och skogsbruk. Du kan också lämna deklarationen med en webblankett i lomake.fi, som en fil via Ilmoitin.fi eller på en pappersblankett.

Om ett ombud eller en annan person sköter dina skatteärenden för din räkning, bör du observera att befullmäktigandet har ändrats. Fullmaktshavaren ska ta i bruk en Suomi.fi-fullmakt eller en ny Katso-auktorisering för att deklarera i MinSkatt.

Reservera tid för postgången om du deklarerar på papper

Om du deklarerar på papper, bör du observera att skattedeklarationen i år ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen. Vi skickar inte längre tryckta deklarationsanvisningar eller ett returkuvert med skattedeklarationen. Deklarationsanvisningarna finns på skatt.fi. Du får vid behov ett returkuvert på skattebyrån eller genom att ringa vår kundtjänst. De bilageblanketter som behövs finns på adressen skatt.fi/blanketter.

Kom också ihåg att lämna momsdeklarationen senast 28.2.2019

Om du är momsskyldig ska du lämna momsdeklarationen och betala momsen senast 28.2.2019. Skogsbruksidkare som inte har något att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljning eller avdragbar moms) behöver inte lämna en deklaration.

Ansök om återbäring av energiskatt senast 28.2.2019

Jordbruksidkarna får en blankett för ansökan om återbäring av energiskatt i januari tillsammans med deklarationsblankett 2 eller 2Y. Ansök om återbäring av energiskatten för 2018 senast 28.2.2019. Det går ännu inte att ansöka om återbäring av energiskatt i MinSkatt, men du kan fylla i en ansökan på en webblankett i lomake.fi.

Kontrollera och korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationen

I mars får du en förhandsifylld skattedeklaration för dina personliga inkomster. Tidsplanen för den förhandsifyllda skattedeklarationen beror på om du enbart bedriver skogsbruk eller om du också är jordbruksidkare, rörelseidkare eller yrkesutövare. De exakta inlämningsdatumen finns på din förhandsifyllda skattedeklaration.

Korrigera fastighetsuppgifterna vid behov 25.4.2019

Även tidsplanen för deklaration av fastighetsuppgifter har ändrats. Du får fastighetsbeskattningsbeslutet i mars-april 2019. Kontrollera uppgifterna och gör behövliga ändringar senast 25.4.2019. Det går ännu inte att korrigera fastighetsuppgifter i MinSkatt, men i webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet kan du deklarera uppgifter som saknas eller har ändrats.

Behöver du hjälp med att sköta dina ärenden?