Gör nödvändiga korrigeringar i årsanmälningarna i tid

Skatteförvaltningens meddelande, 5.3.2019

Tidtabellen för beskattningen ändras år 2019. Varje privatperson har en egen, individuell dag då beskattningen slutförs. Datumet bestäms enligt den kundgrupp som personen ingår i. Beskattningen slutförs mellan maj och oktober. Därför måste årsanmälningarna korrigeras tidigare än förut.

  • När korrigeringen görs elektroniskt senast 18.3 (med pappersblankett senast 15.3) hinner korrigeringarna med i privatpersonernas förhandsifyllda skattedeklarationer.
  • Korrigeringar som har gjorts senast 30.4 hinner med i personkundernas beskattningsbeslut innan beskattningen slutförs.

Läs mer om hur man korrigerar årsanmälan

Korrigera felaktiga uppgifter i årsanmälningarna med en ny, ersättande anmälan

Uppgifter i årsanmälningar ska korrigeras så att man lämnar en ny, ersättande anmälan. Det ersättande korrigeringssättet gäller alla årsanmälningar som lämnas in för år 2018.

Korrigera uppgifter om löner och arbetsgivarprestationer som du betalat år 2019 i inkomstregistret

Anmäl de korrigeringar till inkomstregistret som gäller löner eller andra förvärvsinkomster som har betalats ut 1.1.2019 och därefter. Betalaren ska i allmänhet korrigera den ursprungliga anmälan med en ersättande anmälan.

  • Observera att betalningar som återkrävts 1.1.2019 eller därefter ska anmälas till inkomstregistret även om den ursprungliga inkomsten betalats före 2019.

Läs mer

Årsanmälan används för sista gången för att anmäla de löner och arbetsersättningar som betalats år 2018. Om det finns fel i uppgifterna om löner och andra prestationer som har betalats för år 2018 eller tidigare, ska uppgifterna fortfarande korrigeras genom att lämna in en ersättande årsanmälan till Skatteförvaltningen.