Funderar du över skattekortet? Skatteförvaltningen besvarar de vanligaste frågorna

Skatteförvaltningens meddelande, 4.1.2019

Skatteförvaltningens kundtjänst får många frågor om skattekorten i början av året. I år har också ändringarna i skattekortet skapat osäkerhet bland kunderna. Skatteförvaltningen besvarar nu de vanligaste frågorna.

Varför är inkomstgränsen för låg?

Skattekortet för 2019 träder i kraft 1.2. Skattekortets inkomstgräns har beräknats för perioden fr.o.m. februari och i den ingår lönen för 11 månader samt eventuell semesterpenning. Den uträkning som bifogats till skattekortet innehåller kundens faktiska årsinkomstgräns för 12 månader. Om gränsen är för låg går det enkelt att göra ett nytt skattekort i MinSkatt.

Vad är skattesatsen för januari?

För löner som betalas ut i januari 2019 används föregående års skattekort, om inte kunden har gjort ett skattekort som träder i kraft redan i början av året.

Jag får pension från flera olika utbetalare. Varför har olika pensioner olika skattesatser?

Det kan ha beräknats olika skattesatser för olika pensionsslag. Detta påverkar dock inte det totala skattebeloppet, utan kunden betalar lika mycket skatt totalt som tidigare. Om den intjänade pensionen är korrekt på det beslut som kom hem, behöver kunden inte kontakta Skatteförvaltningen.

Jag får pension från Sverige. Varför har förskottsskatt påförts för den pensionen?

Pension från Sverige utgör inkomst som omfattas av förskottsbetalning, och på basis av sådan inkomst påförs förskottsskatt. Om inkomsten är högst 7 000 euro per år beaktas den automatiskt i skattesatsen. För inkomst som överskrider 7 000 euro påförs förskottsskatt. Kunden kan göra ett ändringsskattekort i MinSkatt och ange om hen vill att inkomst som omfattas av förskottsbetalning ska beaktas i skattesatsen eller om hen vill betala förskottsskatt på sådan inkomst.

Varför syns det endast ett förnamn på skattekortet?

Skatteförvaltningen har infört ett nytt datasystem som har medfört ändringar i brev och utskrifter till kunderna. Också skattekortet ser annorlunda ut än tidigare. På grundskattekortet för 2019 syns endast ett förnamn förutom efternamnet.

Jag bor utomlands. Varför har Helsingfors angetts som min hemort?

Utländska personers finländska hemkommun är i beskattningen antingen Helsingfors eller Mariehamn.  Skatterna påförs dock enligt kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats, som tidigare. Hemkommunen har alltså ingen inverkan på skattesatsens storlek i det här fallet.

Det finns fler vanliga frågor med svar: skatt.fi/skattekort

Privatpersoner kan nu sköta så gott som alla sina skatteärenden i MinSkatt.