Arbetsgivarens löneuppgifter i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 14.2.2019

Förpliktelserna för arbetsgivarprestationerna som skapats enligt de uppgifter som lämnats till inkomstregistret, det vill säga det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar, källskatter och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter på lönerna, visas alltid i MinSkatt från den 7 dagen i den månad som följer på skatteperioden eller därpå följande vardag.

Förfallodagarna för betalningen av förpliktelserna som skapats för skatteperioden har inte ändrats. Förfallodagen för arbetsgivarprestationer är densamma som tidigare, dvs. den 12 i månaden.

Arbetsgivare - observera detta

  • Arbetsgivarprestationernas förpliktelser syns i MinSkatt, såsom tidigare. Du ser inte enskilda inkomsttagarspecifika anmälningar om löneuppgifter i MinSkatt eftersom det på anmälningar om löneuppgifter som lämnats till inkomstregistret beräknas ett sammanlagt skattebelopp och av dessa skapas uppgiften enligt längden på din skatteperiod.
  • Om du är en regelbunden arbetsgivare vars skatteperiod är ett kvartal ser du förpliktelserna i MinSkatt för första gången den 8 april. Förfallodagen för betalningen är 13.5.

Observera att du inte kan korrigera uppgifter i MinSkatt som har lämnats till inkomstregistret. Om skatteperiodens uppgifter behöver korrigeras ska du göra korrigeringarna till inkomstregistret.

Om du korrigerar anmälningar till inkomstregistret syns de korrigerade uppgifterna senare i MinSkatt

  • Om du till inkomstregistret korrigerar eller upphäver löneuppgiftsanmälningar eller separata anmälningar som redan har beräknats samman som skatteperiodens uppgifter syns ändringen i MinSkatt inom några arbetsdagar.
  • Om det finns något att utreda i skatteperiodens uppgifter syns skatteperiodens uppgifter eller ändringar i MinSkatt först efter att uppgifterna har utretts.