Vet du hur virtuella valutor beskattas? Beakta de här sakerna när du fyller i skattedeklarationen

Skatteförvaltningens meddelande, 4.5.2018

Har du växlat virtuell valuta till euro eller annan officiell valuta? Har du betalat räkningar eller köpt varor eller tjänster med virtuell valuta? Har du deltagit i brytningen av virtuell valuta? Inkomsterna från användning av virtuell valuta är skattepliktiga. I handeln med virtuell valuta blir inkomsterna beskattningsbara i Finland det år då de realiseras. Om du bedriver handel med virtuella valutor, exempelvis bitcoin, ska du komma ihåg att uppge de uppkomna inkomsterna på skattedeklarationen.

Här följer fyra saker som det lönar sig att komma ihåg när du deklarerar dina inkomster från användning av virtuell valuta.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

1) Deklarera på nätet.

Du kan deklarera dina inkomster från virtuella valutor i vår e-tjänst skatt.fi/skattedeklaration i punkten "Övriga kapitalinkomster". Uppge dina inkomster från brytning av virtuell valuta i punkten "Övriga förvärvsinkomster".

2) Skicka inga pappersspecifikationer av dina transaktioner med virtuell valuta när du deklarerar.

Spara alla anskaffnings-, köp- och säljdokument som gäller virtuella valutor. Skatteförvaltningen ber om anteckningarna vid behov. Anteckningarna ska sparas i sex år räknat från utgången av beskattningsåret.

3) Inkomsterna beskattas antingen som kapitalinkomst eller som förvärvsinkomst.

Inkomster från användning av virtuell valuta beskattas i sin helhet som kapitalinkomst. Inkomster från brytning av virtuell valuta beskattas i sin helhet som förvärvsinkomst. Som värde på den virtuella valutan används dess växelkurs vid tidpunkten för användningen eller brytningen.

4) Var ute i god tid.

Undvik tråkiga påföljder och besvärliga utredningar i efterhand genom att lämna uppgifterna i tid på skattedeklarationen. Skatteförvaltningen följer och övervakar också uppgifter som lämnas om handeln med virtuell valuta. Det här nya fenomenet kan vara förknippat med grå ekonomi, men ofta är det fråga om att deklaranten inte vet exakt vad hen ska deklarera. Skatteförvaltningen effektiviserar skattekontrollen av sådana aktörer vars deklarationer uppvisar brister. Vid kontrollen utnyttjas tillgängliga jämförelseuppgifter.