Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 13 081 miljoner euro i januari-februari 2018

Skatteförvaltningens meddelande, 12.3.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 13 081 miljoner euro i januari-februari 2018. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-februari var sammanlagt 6 012 miljoner euro, som var 231 miljoner (+0,5 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 4 742 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 22 miljoner euro (+0,5 %) från i fjol.  

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-februari var sammanlagt 1 503 miljoner euro, vilket var 715 miljoner (90,8 %) mer än året innan.

Momsintaget i januari-februari var sammanlagt 3 016 miljoner euro, det vill säga 361 miljoner (+13,6 %) mer än året innan.

Intaget av punktskatter var 1 651 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på tobak (582 miljoner).

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.