Uppgiften om ingen lönebetalning kan anmälas endast fram till slutet av året 

Skatteförvaltningens meddelande, 16.5.2018

Från och med 1.1.2019 anmäls arbetsgivarprestationerna till inkomstregistret. Införandet av inkomstregistret påverkar anmälningen av löneuppgifter redan nu. Regelbundna arbetsgivare som inte betalar ut löner i augusti-december kan inte längre efter juni på förhand anmäla uppgiften Ingen lönebetalning för sex månader.

Uppgiften Ingen lönebetalning kan lämnas på deklarationen för skatter på eget initiativ fram till december 2018. Anmälan om ingen lönebetalning som gäller början av året 2019 lämnas till inkomstregistret.

Till exempel: Om du på förhand vill anmäla uppgiften om ingen lönebetalning för sex månader fr.o.m. september 2018 ska du ange den för september-december på deklarationen för skatter på eget initiativ. Lämna anmälan för januari-februari 2019 till inkomstregistret. Observera att du kan lämna anmälan till inkomstregistret först i januari.

Anmälan om ingen lönebetalning från en arbetsgivare som använder tjänsten Palkka.fi skickas från tjänsten månatligen direkt till inkomstregistret.