Tullens jämförelseuppgift om importer visas i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 3.5.2018

I MinSkatt visas nu den jämförelseuppgift om importer som Tullen skickar till Skatteförvaltningen. Jämförelseuppgiften om skatteperiodens importer visas på momsdeklarationen i MinSkatt.

Från och med 1.1.2018 har importörer som är införda i registret över momsskyldiga varit tvungna att på eget initiativ räkna ut, deklarera och betala importmomsen till Skatteförvaltningen. Med varuimport avses import av varor från länder utanför EU till EU-området. Importen sker i Finland om varan är i Finland när den införs till EU-området.

Jämförelseuppgiften om importer visas på momsdeklarationen i MinSkatt under punkten "Import av varor från utanför EU" vid "Jämförelseuppgift från Tullen om varuimport". Uppgiften blir tillgänglig vid ingången av den månad som följer efter skatteperioden. Exempelvis jämförelseuppgiften om de importer som deklareras i momsdeklarationen för mars visas från och med början av april. Momsdeklarationen för mars ska lämnas senast den 12 maj.

Jämförelseuppgifterna från Tullen baserar sig på förtullningsbeslut som förutom tullvärdet innehåller de tullar och andra avgifter som Tullen tagit ut. Deklaranten ska emellertid själv räkna ut momsgrunden för importen och momsbeloppet samt ange dessa uppgifter i momsdeklarationen. Vid import till Finland från länder utanför EU:s tull- och skatteområde är utgångsvärdet för momsgrunden för import i allmänhet det förtullningsvärde som Tullen har fastställt. När man fastställer momsgrunden för import ska man i momsgrunden inkludera exempelvis kostnaderna för transport, lastning, lossning och försäkring av varorna samt övriga importrelaterade kostnader fram till den första destinationsort i Finland som anges i transportavtalet. Det sammanlagda beloppet av importer, dvs. skattegrunden, är således vanligtvis större än eller lika stort som den jämförelseuppgift om varuimport som fåtts från Tullen. Den siffra som anges i momsdeklarationen skiljer sig vanligtvis från siffran för Tullens jämförelseuppgift.