Statsrådets förordning medför förändringar i skattekortet

Skatteförvaltningens meddelande, 4.10.2018

Statsrådets förordning av den 4 oktober medför förändringar i skattekortet. Skattekortet har i fortsättningen en enda inkomstgräns för lönerna under hela året. Skattekortet för bisyssla slopas, samma skattekort kommer alltså i fortsättningen att gälla för alla löneinkomster.

Läs mer