Små förbättringar i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 29.1.2018

Enligt önskemål från kunderna har vi gjort små förbättringar i MinSkatt under januari. I fortsättningen kan man skicka bokslutsuppgifter efter att skattedeklarationen har skickats utan att man behöver returnera hela skattedeklarationen på nytt. Denna funktion kommer framöver att finnas i MinSkatt under Bokslutsuppgifter och dividendutdelning (tidigare Anmälan om dividendutdelning).
 
En deklarationsbrist som gäller ett samfunds inkomstskattedeklaration syns i fortsättningen i MinSkatt endast i det fall att en uppmaning om att lämna skattedeklaration har skickats till kunden. Tidigare syntes deklarationsbrister genast efter förfallodagen. Följaktligen kommer deklarationsbrister inte i onödan att visas för exempelvis bostads- och fastighetssamfund som inte behöver returnera skattedeklarationen.
 
Vissa deklarationsfält och länkar har också fått en tydligare placering i MinSkatt. Alla uppgifter finns emellertid i samma vyer. Dessutom kan åtgärder som vidtagits i MinSkatt samt brev och meddelanden sökas på basis av datumet.
 
Läs även: Ärenden som gäller privatpersoners skattekort och skattedeklarationer överförs till MinSkatt i november 2018