Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 65 017 miljoner euro i 2017

Skatteförvaltningens meddelande, 7.2.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 65 017 miljoner euro i januari-december 2017. I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-december var sammanlagt 29 786 miljoner euro, som var 856 miljoner (-2,8 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 28 472 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 513 miljoner euro (-1,8 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-december var sammanlagt 6 104 miljoner euro, vilket var 1 224 miljoner (25,6 %) mer än året innan.

Momsintaget i januari-december var sammanlagt 14 837 miljoner euro, det vill säga 116 miljoner (0,8 %) mer än året innan.

Intaget av punktskatter var 7 048 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på energiskatter (4 591 miljoner).

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.