Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 6 911 miljoner euro i januari 2018

Skatteförvaltningens meddelande, 12.2.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 6 911 miljoner euro i januari 2018. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari var sammanlagt 3 911 miljoner euro, som var 224 miljoner (+7,8 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 2 452 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 51 miljoner euro (+2,1 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari var sammanlagt 1 028 miljoner euro, vilket var 619 miljoner (151,6 %) mer än året innan.

Momsintaget i januari var sammanlagt 1 236 miljoner euro, det vill säga 216 miljoner (+21,1 %) mer än året innan.

Intaget av punktskatter var 1 139 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på tobak (579 miljoner).

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.